Tag: brochure s7-1500

Brochure bộ điều khiển Siemens PLC S7-1500

Giới thiệu về bộ lập trình PLC Siemens Simatic S7-1500 Bộ lập trình PLC Siemens Simatic S7-1500 được thiết kế theo dạng module với nhiều loại CPU khác nhau phù hợp cho nhiều cấp hiệu suất khác nhau. Dãy sản phẩm rộng lớn với các module tín hiệu vào ra, các module công nghệ dành cho…

Xem thêm