Tag: biến tần siemens cho hệ thống xeo giấy

Giải pháp tự động hoá cho hệ thống xeo giấy

Áp dụng giải pháp tự động hoá nâng cao hiệu suất hệ thống xeo giấy Năm 2021, đại dịch covid diễn ra đem lại thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp trong ngành giấy. Tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ giấy, bao bì trong nước và trên thế giới tương đối cao. Để…

Xem thêm