VỀ HOÀNG GIA AUTOMATION

Dẫn đầu dịch vụ cung ứng thiết bị tự động hóa và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi HGA

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trải qua hơn 16 năm với những nỗ lực không ngừng, Hoàng Gia Automation đang trên đà phát triển và ngày càng vươn đến mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa, năng lượng tái tạo tại Việt Nam

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Trải qua hơn 16 năm với những nỗ lực không ngừng, Hoàng Gia Automation đang trên đà phát triển và ngày càng vươn đến mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa, năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Tự động hóa

  • Biến tần
  • Servo
  • Giám sát – Điều khiển

Điện mặt trời

  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới
  • Hệ thống điện mặt trời Hybrid
  • Hệ thống điện mặt trời bám tải
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho bơm nước

Bơm nhiệt Heat pump MetaGreen

  • Hệ thống nước nóng trung tâm cho hộ gia đình
  • Hệ thống nước nóng trung tâm cho doanh nghiệp