Giám sát điều khiển

Giám sát điều khiển
Các thiết bị giám sát và điều khiển của Siemens đa dạng từ các dòng cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho tất cả các ứng dụng trong công nghiệp. Tất cả các thiết bị PLC, HMI của Siemens đều được lập trình, cấu hình & tích hợp trên phần mềm TIA Portal với giao diện thân thiện, dễ dàng & thuận tiện cho người sử dụng