Giám sát điều khiển

Giám sát điều khiển
Sản phẩm PLC và HMI của INVT được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng từ đơn giản đến phức tạp trong tất cả các ngành như dệt nhuộm sợi, nhựa, giấy, gỗ, bao bì, thép, chế tạo máy, HVAC, in ấn và các ngành sản xuất máy móc khác.