Category: Các ngành khác

Biến tần ứng dụng cho các ngành khác. Các giải pháp ứng dụng biến tần Hoàng Gia nghiên cứu và phát triển các giải pháp điều khiển cho ngành khác.

Giải pháp biến tần INVT cho hệ thống cân định lượng

Hệ thống cân định lượng là gì? Hệ thống cân định lượng dùng để định lượng thành phần nguyên vật liệu đảm bảo được tỷ lệ pha trộn theo đơn một cách chính xác nhất. Sản phẩm được sản xuất đạt đúng tiêu chuẩn về chất lượng theo yêu cầu của nhà sản xuất. Cân…

Xem thêm