Chuyên mục: Tuyển dụng

Tuyên dụng nhân sự cho HGA

Kỹ sư lập trình PLC

Địa điểm làm việc:  Hải Phòng Mô tả công việc: Tư vấn các giải pháp tự động hóa cho khách hàng, lập phương án, lựa chọn cấu hình điều khiển, truyền thông. Tính toán, thiết kế lập trình cho PLC,SCADA, HMI, Networks,Database… Thiết lâp hồ sơ dự án, chuẩn hóa các tiêu chuẩn, quy trình…

Xem thêm
Tuyển trưởng phòng kinh doanh

Địa điểm làm việc:  Hải Phòng Mô tả công việc: Quản lý & giám sát nhân viên trực thuộc . Lập kế hoạch và triển khai công việc cùng nhân viên Huấn luyện, đào tạo đội ngũ Sales kỹ năng bán hàng,kỹ năng giải quyết vấn đề. Lên kế hoạch hành động để cùng nhân…

Xem thêm