Chuyên mục: Cảng – Xếp dỡ vận tải

Biến tần cho ngành xếp dỡ vận tải, cảng biến. Các giải pháp ứng dụng biến tần Hoàng Gia nghiên cứu và phát triển các giải pháp điều khiển cho ngành xếp dỡ vận tải, cảng biến

Tự động hóa Hoàng Gia cung cấp biến tần GD200A điều khiển Hệ thống cẩu trục Tàu thủy - Công ty Đóng tàu Hoàng Gia
Biến tần điều khiển Hệ thống Cẩu trục Tàu thủy

Tên Dự án : Cung cấp Biến tần điều khiển Hệ thống cẩu trục tàu thủy Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần đóng Tàu Hoàng Gia Lĩnh vực hoạt động :  Đóng tàu và cấu kiện nổi Công ty Cổ phần Đóng tàu Hoàng Gia tại thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, huyện Kim…

Xem thêm